Pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010

Pályázat címe: Kossuth Filmszínház épületének energetikai korszerűsítése

Projekt támogatási szerződés szerinti összköltsége: bruttó 117.000.000 Ft

Támogatás összege: bruttó 117.000.000 Ft (intenzitás: 100%)

Támogató döntés dátuma: 2018.06.12.

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.

A projekt várható befejezésének a dátuma: 2021.08.31.

 

Mohács Város Önkormányzata kiemelt prioritásként kezeli a települési intézmények energiafelhasználásának racionalizálását. Az elmúlt időszakban a városban számos energia racionalizációs célú beruházás valósult meg: közvilágítás korszerűsítés, biomassza erőmű kiépítése és több önkormányzati épület energetikai korszerűsítése. Jelen projekt e sorba illeszkedik, e projekt keretében a mohácsi Kossuth Filmszínház energetikai korszerűsítése történik meg.
A projekt keretében a Kossuth Filmszínház energetikai korszerűsítése valósul meg. Elsődleges cél, hogy az épület éves energiafelhasználása és üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az önkormányzat energiaköltségei.
A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása a cél, illetve önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati felhívás TOP-ból levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez.
A projekt tárgyát képező intézmény Mohács közigazgatási területén, a 7700 Mohács, Deák tér 3. szám alatt található. Az épület külső határoló szerkezetei nem felelnek meg a hőtechnikai követelményeknek, ami igen magas energiafelhasználást és energiaköltséget eredményeznek.
A választott intézkedések az energetikai felmérésbe bevont épületenergetikai szakértő javaslatain alapulnak, miszerint az épületszerkezetek hőtechnikai jellemzői a tervezett fejlesztések megvalósulását követően meg fognak felelni a 2016.01.01-től hatályos 7/2006. TNM rendelet közel nulla szint követelményeinek.
A projekt során az önállóan támogatható tevékenységek közül teljes épületszerkezeti felújítás valósul meg. Külső határoló szerkezetek korszerűsítése: A rosszul záródó fém nyílászárók helyett, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárók kerülnek beépítésre, valamint árnyékoló rendszer kerül kiépítésre. A lapostetőt 20 cm vastagságban tervezzük leszigetelni. Az árkád födém ugyancsak 25 cm hőszigetelést kap. A homlokzati falakat 14 cm és 16 cm vastag kőzetgyapot anyaggal vagy azzal műszakilag egyenértékű tervezzük szigetelni, a lábazati falra 10 cm expandált polisztirolhab vagy azzal műszakilag egyenértékű kerül felragasztásra. Napelemek telepítése: A projekt keretében napelemek is telepítésre kerülnek. Az épületszerkezetek hőtechnikai jellemzői a tervezett fejlesztések megvalósulását követően meg fognak felelni a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet „közel nulla” szint követelményeinek.
Jelen projekt keretében akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása és az épületet használók képzése is megvalósul. A projektgazda a fejlesztéssel érintett épület tulajdonosa, Mohács Város Önkormányzata. A projekt keretében kialakításra kerülő új fűtési rendszer üzemeltetését a tulajdonos önkormányzat fogja végezni, az üzemeltetésbe külső szolgáltató, vagy egyéb üzemeltető cég nem kerül bevonásra.